Alo uten like

ADHD Omega-3
av

05 aug, 2019

Har Omega-3 positiv effekt hos barn og unge med ADHD og ADD?

Helse Nord og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) gjennomfører nå en klinisk studie på effekten av Omega-3 hos barn og unge med ADHD og ADD. Målet er at 330 unge og deres familier skal gjennomføre studiet innen utgangen av 2021, noe som gjør det til verdens største i sitt slag.

De kom til oss med en veldig klar bestilling: vi trenger hjelp til å rekruttere unge med ADHD og ADD til å bli med på studien. Utfordringen lå i å sikre en relevant og troverdig kommunikasjon til en meget differensiert målgruppe, bestående av både de unge selv, deres foresatte, og ikke minst leger og annet helsepersonell som er viktige i rekrutteringen til slike studier.

Resultatet ble en egen identitet og grafisk profil, danner rammene for all kommunikasjon i prosjektet. Profilen har en animert stil som fokuserer på en superhelt – forskningshelten – og skiller seg klart fra det som normalt brukes i slike studier. Stilen appellerer spesielt til deltakerne selv, samtidig som det gir helsepersonell et godt grunnlag for en tydelig og forståelig formidling i rekrutteringen til studiet.

Etter at profilen var etablert, lagde vi en enkel nettside, med all informasjonen du trenger. Nettsidene henvender seg spesielt til de unge deltakere og deres foresatte. For helsepersonell og de som ønsker enda mer kunnskap, så linker den også videre til studiets side på nettsidene til UNN.

Til bruk i markedsføringen, lagde vi også en kort animasjonsfilm og noen informasjonsfilmer som enkelt skal svare på hva det vil si å være en del av studiet. Animasjonsfilmen har blant annet vært vist nasjonalt da den ble valgt ut til «reklamefri dag» på TV2 påsken 2019.